Video

Tương Tư Thập Giới

Nhất, tốt nhất không nên gặp, không gặp sẽ không yêu

Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt

Hai, tốt nhất đừng nên quen biết, không quen sẽ không tương tư

Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay vệt nước mắt thấm qua

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẵng nợ nhau

Tiễn đi dứt khoát chia lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát

Bốn, tốt nhất không nên thương, không thương sẽ không nhớ

Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ không có chia lìa

Cổng nặng nhà sâu chỉ mình ta, chỉ có thể ngóng hoạ lầu tây

Sáu, tốt nhất không quan hệ, không quan hệ  hà cớ sao gặp nhau

Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về

Bảy, tốt nhất không lầm lỗi, như vậy sẽ không tương phụ

Gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi

Tám, tốt nhất không tương hứa, để người không mang lòng mong chờ

Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào

Nhưng vừa gặp nhau lại hiểu được lòng nha, gặp hay không gặp khác gì nhau

Đành cùng người quyết đoạn ý tuyệt, tránh lúc nhớ thương đến sống chết

Chín, tốt nhất không tương trợ, như vậy sẽ không sinh dựa dẫm

Người đông lao lực kẻ tây tiệc tùng, tự ý tuỳ lo sải cánh bay

Mười, tốt nhất không nên tình cờ gặp mặt, để rồi mãi mãi không bên nhau

Nhạc hết người ta đi đi về về miền biệt ly

Người gặp ta hay không cũng đừng sầu đừng oán

Đành cùng người quyết ý tình dứt, tránh cảnh sinh tưởng nhớ mong

Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng, để không nghĩ đến sinh tử cùng tương tư

Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều tương tư xin gửi lại cho chàng

Chỉ vừa gặp nhau nhưng cùng hiểu được lòng nhau như đã ước hẹn từ ngàn năm trước; nhưng trời cao lại trêu lòng người, kẻ hữu tình không được ở bên nhau đến trọn kiếp, đến bạc đầu. Nếu như muốn chia lìa kẻ có tình thì cớ sao phải để cho họ gặp nhau làm gì, để cho họ cùng tương hứa đến sống chết cũng sẽ mai cũng không quên. Cũng như người hay hỏi “Hỡi thế gian tình là gì, lại dạy cho người tương sinh tương hứa.”

Advertisements
By comosontrang